Hoe stel je een goed evacuatieplan op?

Wanneer er gevaar op de werkvloer kan of is ontstaan, is het van levensbelang dat iedereen veilig de ruimte kan verlaten. Als er bijvoorbeeld een brand is uitgebroken moet iedereen het gebouw zo snel en veilig mogelijk uit kunnen. Hierbij telt iedere seconde en moet iedereen goed kunnen weten wat er gedaan moet worden. Deze punten staan allemaal beschreven in het evacuatieplan. Hierin staat alles wat er gedaan moet worden om niemand in gevaar te brengen wanneer er bijvoorbeeld brand is ontstaan. Wil jij ook een goed evacuatieplan op kunnen stellen voor jouw kantoorpand en wil je er zeker van zijn dat je niets over het hoofd hebt gezien? Schakel dan de hulp in van de veiligheidskundige van G4S Safety Solutions. Deze expert weet waar er allemaal op gelet moet worden en stelt samen met jou een evacuatieplan op dat goed te volgen is en iedereen kan helpen veilig en snel het gebouw te verlaten. Een goed evacuatieplan kan levens redden, dus is het belangrijk dat je een expert laat meekijken waar je op moet letten.

Hoe ziet een goed evacuatieplan eruit?

Om een goed evacuatieplan op te kunnen stellen, moet er rekening gehouden worden met hoe je het gebouw snel en veilig kunt verlaten, ongeacht waar je je in het gebouw ook maar kunt bevinden. Samen met de expert vanuit G4S Safety Solutions stel je op wat er gedaan moet worden in het geval van nood. In het evacuatieplan staan onder andere het in kaart brengen van het gebouw en de beste vluchtroutes, waar belangrijke hulpmiddelen zich bevinden en welke maatregelen er genomen moeten worden om te voorkomen dat het gevaar groter wordt. De veiligheidskundige controleert het gebouw op ligging en signalering, benoemt de mogelijke gevaren en de verantwoordelijken voor een goede uitvoering van het evacuatieplan worden aangewezen. Dankzij de hulp vanuit G4S Safety Solutions weet je zeker dat je in het geval van nood altijd iedereen in veiligheid kan brengen. Bespaar niet op veiligheid en maak gebruik van de expertise die je vanuit G4S Safety Solutions kunt krijgen.