De oplossing is brandwerend

Gelukkig dat onze opslag brandwerend is, anders was de ramp niet te overzien. Een half jaar geleden hebben wij een grote brand gehad op een afdeling waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig waren. Omdat de veiligheidsvoorschriften zo zijn aangescherpt hebben wij alles in een goede opslag staan. Deze is afgesloten en alleen mensen die daar bevoegdheid voor hebben mogen deze ruimte betreden. Voor een tijd terug hebben wij iemand van Denios langs laten komen. Deze heeft samen met een medewerker van ons alle punten die beter beveiligd konden worden. Maar goed ook, want geen jaar later was er in ons bedrijf een grote brand uitgebroken. 

Alles stond in veiligheid

Gelukkig was de brand in een weekend uitgebroken en dan zijn onze werknemers allemaal vrij. De brandweer was snel ter plekke, maar dat kon niet voorkomen dat er een gedeelte helemaal uitgebrand was. Veel spullen stonden opgeslagen en hierdoor was een ramp voorkomen. Doordat wij alle spullen in speciale opslag hadden staan en daar geen vuur bij kon komen is erger voorkomen.

Wat waren wij blij dat onze veiligheid door één van de medewerkers is te danken. Door hem hebben wij sommige ruimtes helemaal opnieuw en brandveilig in kunnen richten en dat heeft erger voorkomen.