oorkappen

Oorkappen zijn kappen die je over je oren moet doen en deze beschermen je gehoor tegen hard lawaai bijvoorbeeld tijdens het werk. Het is erg belangrijk dat jij jouw gehoor beschermd tegen langdurig en hard lawaai, dus waarom oorkappen?

Gehoorbescherming

Gehoorschade is de verslechtering of verstoring van het gehoor. In veel gevallen ontstaat gehoorschade door te lange blootstelling aan hard geluid, zoals harde muziek en vormen van lawaai. Gehoorschade kan ook ontstaan door bepaalde ziekten. Als je tijdens het werk geconfronteerd wordt met veel of continu lawaai, is het belangrijk om hier goed mee om te gaan. Je kunt namelijk gehoorschade oplopen als je met enige regelmaat wordt blootgesteld aan harde geluiden. Hoe harder het geluid is en hoe langer je hieraan blootgesteld wordt, hoe groter het risico op gehoorschade.

Wetgeving

In 1986 werd er in Europees verband de zogenaamde lawaai richtlijn neergelegd. Deze richtlijn heeft betrekking tot schadelijke geluidsniveaus. Medisch gezien mag worden gesteld dat gehoorschade reëel is als iemand gedurende de werkdag continu wordt blootgesteld aan geluidsniveaus vanaf 80 dbA. Vanaf geluidsniveaus vanaf 80 dbA is een werkgever verplicht om toereikende gehoorbescherming aan te bieden. Vanaf 85 dbA is de werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen.